0989728471
  • Mẫu Lịch để bàn chữ A và M năm 2020
  • Mẫu Lịch để bàn chữ A và M năm 2020

Mẫu Lịch để bàn chữ A và M năm 2020

– Kích thước: 20x21cm,…
– Giấy Couche 250gsm.
– In offset 4 màu 2 mặt: 13 tờ.
– Chọn hộp hoặc túi đựng lịch.
– Đế carton.
– Ép nhu hoặc in nhũ.