0989728471
  • Hộp đựng bánh trung thu nắp trượt
  • Hộp đựng bánh trung thu nắp trượt

Hộp đựng bánh trung thu nắp trượt

Thông tin chi tiết

Hộp bánh trung thu được in với kích thước rất đa dạng và phụ thuộc nhiều vào từng doanh nghiệp sản xuất bánh. Một số kích thước hộp bánh được in với số lượng lớn như là:

Các kích thước phổ biến khi in hộp bánh trung thu

  • Hộp đựng bánh trung thu kích thước 22 x 12 x 5.5cm
  • Các mẫu hộp giấy đựng bánh trung thu kích thước 25 x 25 x 6.2cm
  • Mẫu hộp giấy đựng bánh trung thu kích thước 34.5 x 24 x 5.5cm