0989728471
  • Mẫu lịch Bloc 365 ngày năm 2021
  • Mẫu lịch Bloc 365 ngày năm 2021

Mẫu lịch Bloc 365 ngày năm 2021

– Giấy couche matt 64 gsm
– Nẹp nam châm, ốc đầu tròn
– Hộp, Áo Block, Bìa treo in Metalize theo công nghệ mới,ép vân
   thúc nổi 3D.
– Túi đựng cao cấp in màu.