0989728471
  • Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Quê hương
  • Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Quê hương

Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Quê hương

– Kích thước 40*60cm…
– In 4 màu nội dung tự chọn theo Catalogue lịch tết
– Phần quảng cáo
– In quảng cáo 2 màu đến 4 màu tùy chọn
– Túi nilon quai xách / Túi giấy Kraft /Túi nilon hột xoài