0989728471
  • Hộp dược mẫu mềm
  • Hộp dược mẫu mềm

Hộp dược mẫu mềm

Thông tin chi tiết

Vật liệu: hộp mềm (i300, cán màng bóng/mờ, bế dán thành phẩm)

Ứng dụng: Hộp dược phẩm, thực phẩm chức năng